Missie - visies

Provil - Onze missie

Het Provinciaal Instituut Lommel (Provil) is een open, warme school waar iedereen zich goed en veilig voelt. Wederzijds respect en het naleven van afspraken zijn hierbij noodzakelijk.

Samen investeren we in een uniek leertraject op maat voor elke lerende in een innoverende, activerende leer- en leefomgeving. Zo garanderen we kwaliteitsvol onderwijs en motiveren we om levenslang te leren.

Provil is een verantwoordelijke, transparante school. We hechten veel belang aan een heldere communicatie en een actieve participatie met en door alle betrokkenen. De expertise van ons lerend netwerk wordt hierbij ingezet.