Missie - visies

Provil - Onze missie

WIJ STAAN, ALS PROVINCIALE SCHOOL, OPEN VOOR IEDEREEN om pluralistisch, kwalitatief en betaalbaar onderwijs te organiseren dat flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden.

WIJ STAAN BORG VOOR EEN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING met professionele medewerkers in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden: leerlingen, ouders, bedrijven en lokale gemeenschap.

WIJ ZETTEN IN OP INNOVATIE IN EEN EIGENTIJDSE INFRASTRUCTUUR met dynamische leermiddelen en methodes en met bijzondere aandacht voor welzijn, milieu en duurzaamheid.

WIJ GARANDEREN EEN INSPIRERENDE EN MOTIVERENDE LEER-, LEEF- EN WERKGEMEENSCHAP met respect voor eigenheid en waardering voor inzet, betrokkenheid en creativiteit.

WIJ STREVEN NAAR HET WELBEVINDEN VAN ELKE PERSOON en versterken de aanwezige talenten, waarbij wij kansen bieden voor iedereen.