Studieaanbod in het 1ste jaar

Provil zet in de werking van haar eerste jaar sterk in op een vlotte overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs. We bieden onze leerlingen een warme en vertrouwde omgeving met de nodige (leer)ondersteuning en oog voor ontspanning.

Bij het leerproces zetten we vanaf de start sterk in op leren, leven en beleven. Het principe van een brede eerste graad, met een kwaliteitsvolle basisvorming en een aanvullende keuze op maat, is ons uitgangspunt. Binnen Provil is er een ruim studieaanbod. We begeleiden de leerlingen graag bij het vinden van de optie die best aansluit bij hun individuele talenten en interesses.

Verkennen of oriënteren?

Provil kiest bewust voor een tweesporenbeleid bij het keuzegedeelte. Jongeren die al heel goed weten wat ze willen, bieden we een aantal opties aan waarin ze de kans krijgen om gedurende een heel schooljaar hun interesses maximaal te verkennen.

Voor de jongeren die nog geen exact idee hebben waar hun talenten liggen, bestaat de mogelijkheid om zich een jaar lang te oriënteren door een combinatie te maken uit twee pakketten.

Studieaanbod 1A theoretisch

Het onderwijs in de theoretische A-klassen van de eerste graad biedt een brede algemene basisvorming van 27 lesuren per week met een extra diepgang voor de hoofdvakken, aangevuld met 1 flex-uur waar je je eigen leerproces bijstuurt.

De basisvorming wordt aangevuld met een keuzegedeelte van 4 lesuren. In dit keuzegedeelte wordt er via vakgebonden en/of vakoverschrijdende projecten vooral theoretisch verdiept op de basisvorming. We bieden dit keuzegedeelte een schooljaar lang aan in verkennende opties of zelf samen te stellen oriënterende pakketten. Je kan in het 2de jaar steeds elke basisoptie kiezen (uitgezonderd Latijn).

Studieaanbod 1A theoretisch - praktisch

Het onderwijs in de theoretisch-praktische A-klassen van de eerste graad biedt een brede algemene basisvorming van 27 lesuren per week en 1 flex-uur per week. De basisvorming wordt aangevuld met een keuzegedeelte van 4 lesuren. In dit keuzegedeelte wordt er via vakgebonden en/of vakoverschrijdende projecten theoretisch/praktisch verdiept op de basisvorming. We bieden dit keuzegedeelte een schooljaar lang aan in verkennende opties of zelf samen te stellen oriënterende pakketten. Je kan in het 2de jaar steeds elke basisoptie kiezen.

Studieaanbod 1B praktisch

Het onderwijs in de praktische B-klassen van de eerste graad biedt een brede algemene basisvorming van 27 lesuren per week en 1 plus-uur waarin extra aandacht wordt besteed aan Nederlands, wiskunde en leren leren. In het keuzegedeelte van 4 lesuren wordt er via vakgebonden projecten enkel praktisch verdiept op de basisvorming. Het keuzegedeelte naar het 2de jaar toe ligt vast binnen onze school.