Visie - Werkplekleren

Werkplekleren (WPL) is een vorm van leren

 • waarbij een groep leerlingen zowel technische competenties (aanvulling of uitdieping het leerplan van de leerling), sociale vaardigheden als arbeidsattitudes aanleert
 • aan de hand vaneen vooraf door leerkrachten en werknemer(s) van het bedrijf uitgestippeld en in het leerplan geïntegreerd traject
 • op reële werkplekken in een productieproces in één bedrijf
 • onder begeleiding van een werknemer (mentor), tewerkgesteld op die werkplek (one to one),
 • en onder permanente begeleiding van hun leerkracht.

Werkplekleren moet een situatie creëren waarbij alle betrokkenen winnen.

De leerling         

 • kan de bedrijfscontext van wat hij leert op school ervaren,
 • leert nieuwe, in de bedrijven toegepaste technieken en recente, moderne machines gebruiken,
 • komt beter voorbereid op de arbeidsmarkt o.a. vanwege de aangeleerde sociale vaardigheden en arbeidsattitudes,
 • is meer gemotiveerd om de opleiding tot een goed einde te brengen.

De school          

 • beschikt over nieuwe infrastructuur die in het bedrijf ter beschikking gesteld wordt,
 • haalt nieuwe kennis over bedrijven in huis via de leerkrachten die deelnemen aan aangeboden opleidingen en lerarenstages en door hun permanente aanwezigheid op de werkplekken.

De leerkracht   

 • werkt met meer gemotiveerde leerlingen,
 • kan de dagelijkse praktijk in de les brengen door de nieuwe ervaringen in het bedrijf en de aangeboden opleidingen,
 • heeft een informatiebron om de lessen realistischer te maken,
 • krijgt een beter inzicht in de materie die hij moet aanbrengen bij de leerlingen en de eisen die een bedrijf
 • stelt aan (toekomstige) werknemers,
 • blijft up-to-date.

Het bedrijf        

 • krijgt beter opgeleide kandidaat-werknemers,
 • moet minder energie steken in de introductie van nieuwe werknemers,
 • investeert minder tijd in de minder gestructureerde stages (o.a. door permanente aanwezigheid van de
 • leerkracht),
 • kan werkplekleren toepassen voor introductie van nieuwe medewerkers,
 • wordt samen met de medewerkers vertrouwd met zelfevaluatie en –reflectie.