Visie ICT

De ICT-visie past binnen de visie van de school. We zien ICT als een middel om tot leren te komen en het leren te ondersteunen. Het wordt ingezet als instrument om de leerdoelen te bereiken in een hybride omgeving. Het geeft extra mogelijkheden om te differentiëren en leerlingen met leerstoornissen te ondersteunen. Zo willen we bijdragen tot een krachtige en innovatieve leeromgeving.

Binnen het kader van professionalisering wordt er ingezet op bijscholing die tegemoet komt aan het versterken en verruimen van het didactisch handelen van het personeel binnen Provil. De school wil zich op dat vlak ontwikkelen als een professionele leergemeenschap.

We willen onze leerlingen laten kennismaken met een gezonde digitale levensstijl. ICT wordt daarom ingezet om leerlingen digitaal competent en mediawijs te maken. Hiervoor creëren we een toegankelijk en veilig digitaal schoolklimaat.

De school beveelt een aantal apps aan voor gebruik in de klas en het stimuleren van een krachtige leeromgeving en ondersteunt deze. Ook voorzien we de vrijheid om zelf bijkomende apps op het apparaat dat zij gebruiken te installeren.

De school erkent het belang van ICT als communicatiemiddel, maar beseft ook dat dit digitale druk met zich mee kan brengen. Provil bewaakt dit door middel van een digicharter.

Om de visie te realiseren, voorziet de school de essentiële hardware, software en infrastructuur, alsook de daarvoor noodzakelijke lesmethodieken en tools. Van de gebruikers wordt het engagement verwacht duurzaam om te gaan met de ter beschikking gestelde middelen en te voorzien in een beperkte financiële tussenkomst.

 

Platformen en basissoftware

Onze school werkt met volgende platformen en basissoftware: