Onderwijstypes in België vs. Nederland

Onderstaande vergelijkingstabel geeft een overzicht van hoe het Belgisch secundair onderwijssysteem kan vergeleken worden met dat in Nederland. (niet 100 % vergelijkbaar, maar een goede indicator)

Voor de leerlingen (en hun ouders) die het basisonderwijs in Nederland hebben doorlopen en graag in Provil het secundair onderwijs willen starten, kan dit een handig hulpinstrument zijn om de leerling zo goed mogelijk te oriënteren.

Waarderingstabel Vlaanderen (België)

 Bron: Onderwijssysteem België | Nuffic | 2e editie, januari 2011 | versie 3, december 2016

In dit overzicht staan links de buitenlandse diploma’s met de vergelijkbare niveaus in het nationale kwalificatieraamwerk. De andere kolommen tonen de Nederlandse waardering met de vergelijkbare niveaus in het Nederlandse en Europese kwalificatieraamwerk.

 NB

  • Dit is een globaal advies waaraan je geen rechten kunt ontlenen.
  • VKS = Vlaams nationaal kwalificatieraamwerk. NLQF = Nederlands kwalificatieraamwerk. EQF = Europees kwalificatieraamwerk.
  • Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.-inhoud, maar over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.
  • Informatie over de Nederlandse waarderingen staat op onze website: onderwijssysteem Nederland.
  • SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot het mbo of de arbeidsmarkt.