Studieaanbod in het 2de jaar

Studieaanbod - 2A theoretisch denken

Het onderwijs in de basisvorming van theoretisch denken in 2A bouwt grotendeels verder op de werking in 1A binnen dezelfde leerweg. In deze 2A-klassen wordt verdiept op de hoofdvakken en wordt de Flex-werking uitgebreid met een extra uur wiskunde.

Studieaanbod - 2A praktisch denken

Het onderwijs in de basisvorming van praktisch denken in 2A bouwt grotendeels verder op de werking in 1A binnen dezelfde leerweg. In deze 2A-klassen wordt de basis van de hoofdvakken aangeboden en wordt de Flex-werking uitgebreid met een extra uur wiskunde.

Studieaanbod - 2B praktisch doen

Het onderwijs in de basisvorming van praktisch doen in 2B bouwt verder op de werking in 1B. In 2B wordt de basisvorming van 20 lesuren per week aangevuld met een Flex-uur en een extra uur techniek.