Studieaanbod in het 2de jaar

Studieaanbod 2A theoretisch

Het onderwijs in de basisvorming van de theoretische klassen in 2A bouwt grotendeels verder op de werking in 1A theoretisch. In deze 2A-klassen wordt verdiept op de hoofdvakken en wordt de Flex-werking uitgebreid met een extra uur wiskunde & coding.

Studieaanbod 2A theoretisch - praktisch

Het onderwijs in de basisvorming van de theoretisch- praktische klassen in 2A bouwt grotendeels verder op de werking in 1A theoretisch-praktisch. In deze 2A-klassen wordt de basis van de hoofdvakken aangeboden en wordt de Flex-werking uitgebreid met een extra uur wiskunde.

Studieaanbod 2B praktisch

Het onderwijs in de basisvorming van de praktische klassen in 2B bouwt verder op de werking in 1B. In 2B wordt de basisvorming van 20 lesuren per week aangevuld met een Plus-uur en een extra uur techniek.