Visie omgaan met verschillen - GOK

Omgaan met verschillen:

Gelijke onderwijskansen (GOK)
Provil wil kansen bieden aan elke leerling om tot maximale (zelf)ontplooiing te komen, ongeacht zijn of haar herkomst, geslacht of geloofsovertuiging. Dit houdt in dat leerkrachten jongeren motiveren intense leeractiviteiten aan te gaan, hen opvolgen en ondersteunen om die leerervaringen uit te diepen. Het betekent ook ruimte laten voor het eigen initiatief, actief leren, zelfexploratie en (zelf)reflectie. Niet het minst willen wij maximale remediëringskansen bieden aan kwetsbare jongeren en wij hanteren een zo breed mogelijke evaluatie.

In GOK-cyclus 4 wordt er extra ingezet op Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen. Werken aan  algemene taalvaardigheid en het verbeteren van de leerlingen- en ouderparticipatie.

Voorbeelden

  • Werken volgens leerplannen
  • GOK en andere aangeboden remediëring
  • Projectwerking
  • Vrijheid van godsdienstkeuze
  • Werken aan vakoverschrijdende eindtermen
  • Bijzondere aandacht voor de leerlingenraad en de ouderraad