OKAN

Onthaalklas anderstalige nieuwkomers

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers wordt ingericht voor jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnen komen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. Via het onthaalonderwijs kunnen deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands leren. Onze school richt hiervoor momenteel een beperkt aantal plaatsen in.

In het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs krijgen anderstalige leerlingen gedurende 1 jaar Nederlandse taallessen. Daarna krijgen ze begeleiding in het vervolgonderwijs.

Om toegelaten te worden tot het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs moeten leerlingen aan de volgende voorwaarden voldoen:
- een nieuwkomer zijn (maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijven)
- op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar zijn en nog geen 18 jaar zijn
- niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben
- onvoldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen goed te kunnen volgen
- maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal

De school kan voor individuele leerlingen in uitzonderlijke omstandigheden van de 1ste, de 2de en de 5de toelatingsvoorwaarde afwijken.

Voor een afspraak voor een inschrijving kunt u telefonisch contact opnemen met Katy Hurkmans (coördinator) of Katrien Van Miert (vervolgschoolcoach) op het nummer van de school: 011 799 330 of u kunt een e-mail sturen naar khurkmans@provil.be