Latijn

2de jaar (Theoretisch denken - A-stroom)

IETS VOOR JOU?

 • Je volgde in het eerste jaar Latijn en behaalde er zeer goede resultaten.
 • Je beschikt over een goed doorzettingsvermogen.
 • Je hebt interesse voor oude culturen.
 • Je studeert graag en regelmatig.

Lessentabel

Vakken

2 LAT

Basisvorming

25 u

- Levensbeschouwing

2 u

- Geschiedenis

1 u

- Aardrijkskunde

1 u

- Mens & Samenleving

1 u

- Nederlands

4 u

- Frans

3 u

- Engels

2 u

- Wiskunde

4 u

- Natuurwetenschappen

2 u

- Techniek

2 u

- Informatica

1 u

- Lichamelijke Opvoeding

2 u

Differentiatie*

2 u

- Flex-uur

1 u

- Wiskunde

1 u

Keuzegedeelte

5 u

- Latijn

5 u

Totaal

32 u

*Differentiatie

Flex-uur:

 • Remediëren: Wiskunde, Nederlands en Frans
 • Leren leren
 • Excelleren: challenge projecten

 

ONZE TROEVEN

 • Een ervaren, gemotiveerd en gevarieerd leerkrachtenteam dat je tijdens je leerproces begeleidt.
 • Aandacht voor computationeel denken binnen wiskunde.
 • Een sterk theoretische keuze met talen als focus.
 • Een brede algemene vorming als basis voor verdere studies.
 • Een uitdagende leeromgeving met moderne leermiddelen.

JE TOEKOMST

 • Alle studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit in de tweede graad van het secundair onderwijs behoren tot de mogelijkheden.