STEM-Technieken - bouw en hout

2de jaar (Praktisch denken - A-stroom)

IETS VOOR JOU?

 • Je wilt kennismaken met duurzaam bouwen en je wilt werken met natuurlijke materialen binnen de domeinen bouw en hout.
 • Je vond het vak techniek (en technische activiteiten) in 1A interessant en uitdagend.
 • Je behaalde in het eerste jaar degelijke resultaten voor alle vakken.
 • Je studeert regelmatig.

Lessentabel

Vakken

2 STEM-BH

Basisvorming

25 u

- Levensbeschouwing

2 u

- Geschiedenis

1 u

- Aardrijkskunde

1 u

- Mens & Samenleving

1 u

- Nederlands

4 u

- Frans

3 u

- Engels

2 u

- Wiskunde

4 u

- Natuurwetenschappen

2 u

- Techniek

2 u

- Informatica

1 u

- Lichamelijke Opvoeding

2 u

Differentiatie

2 u

- Flex-uur*

1 u

- Wiskunde

1 u

Keuzegedeelte

5 u

- STEM-technieken Bouw & Hout

5 u

Totaal

32 u

*Flex-uur:

 • Remediëren: Wiskunde, Nederlands en Frans
 • Leren leren
 • Challenge projecten

ONZE TROEVEN

 • Een ervaren, gemotiveerd en gevarieerd leerkrachtenteam dat je tijdens je leerproces begeleidt.
 • Een sterk praktisch-theoretische opleiding met de nadruk op de ontwikkeling van motorische vaardigheden in de domeinen bouw en hout.
 • Technologie en tekenen ondersteunen de realisaties.
 • Projectmatig en geïntegreerd werken met uitdagende projecten op niveau van de doelgroep tijdens technische activiteiten.
 • Goed uitgeruste vaklokalen voor het vervaardigen van uitdagende projecten.

JE TOEKOMST

 • In de tweede graad van het secundair onderwijs kan je kiezen voor richtingen binnen de dubbele finaliteit (praktisch denken) zoals Bouwtechnieken of Houttechnieken. Ook andere richtingen zijn mogelijk.