Lessentabel 1A - Theoretisch denken & Praktisch denken

1ste jaar

Lessentabel 1A

Vakken

1A

Basisvorming

27 u

- Levensbeschouwing

2 u

- Geschiedenis

2 u

- Aardrijkskunde

1 u

- Nederlands

5 u

- Frans

3 u

- Engels

1 u

- Wiskunde

4 u

- Natuurwetenschappen

2 u

- Techniek

2 u

- ICT

1 u

- Lichamelijke Opvoeding

2 u

- Project Beeld en Muziek

2 u

Differentiatie

1 u

- Flex-uur*

1 u

Keuzegedeelte

4 u

- MAX - pakket van 4u

4 u

- MIX - 2x2u naar keuze

4 u

Totaal

32 u

*Flex-uur: 

  • Remediëren: Wiskunde, Nederlands en Frans
  • Leren leren
  • Excelleren: challenge-projecten