STEM - Industriële wetenschappen

2de jaar (Theoretisch denken - A-stroom)

IETS VOOR JOU?

 • Je vond het vak techniek en de STEM-Projecten in 1A leuk en uitdagend.
 • Je hebt interesse voor wiskunde, coding, wetenschappen en techniek.
 • Je behaalde in het eerste jaar zeer goede resultaten.
 • Je studeert graag en regelmatig.

Lessentabel

Vakken

2 STEM-IW

Basisvorming

25 u

- Levensbeschouwing

2 u

- Geschiedenis

1 u

- Aardrijkskunde

1 u

- Mens & Samenleving

1 u

- Nederlands

4 u

- Frans

3 u

- Engels

2 u

- Wiskunde

4 u

- Natuurwetenschappen

2 u

- Techniek

2 u

- Informatica

1 u

- Lichamelijke Opvoeding

2 u

Differentiatie*

2 u

- Flex-uur

1 u

- Wiskunde

1 u

Keuzegedeelte

5 u

- STEM-projecten

5 u

Totaal

32 u

*Differentiatie

Flex-uur:

 • Remediëren: Wiskunde, Nederlands en Frans
 • Leren leren
 • Excelleren: challengeprojecten

ONZE TROEVEN

 • Een ervaren, gemotiveerd en gevarieerd leerkrachtenteam dat je tijdens je leerproces begeleidt.
 • Aandacht voor coding tijdens de verschillende projecten binnen industriële wetenschappen en voor computationeel denken binnen wiskunde.
 • Een sterk theoretische opleiding met de STEM-vakken (toegepaste wetenschappen, technologie, ontwikkeling en wiskunde) en een brede algemene vorming als focus.
 • Uitdagende en maatschappelijk relevante projecten op niveau van de doelgroep in de vakken STEM-projecten en Industriële Wetenschappen.
 • Stimuleren van de 21st century skills.
 • Een modern uitgerust STEM-lab voor onderzoek en een veilig FAB-lab voor ontwikkeling.

JE TOEKOMST

 • Alle studierichtingen in de doorstroomfinaliteit binnen de tweede graad secundair onderwijs, behalve Latijn.
 • Deze studiekeuze is een uitstekende voorbereiding op wiskundige en wetenschappelijke richtingen, in het bijzonder de richting Industriële Wetenschappen.