Sportbegeleiding

5de jaar, 6de jaar (TSO)

IETS VOOR JOU?

 • Je wilt kennismaken met atletiek, balsporten, toestelturnen, zwemmen, ritmiek en expressie (dans), of minder bekende sporten.
 • Je beschikt over een goede fysieke conditie en je bent gemotiveerd om extra inspanningen te leveren voor disciplines waarvoor je iets minder aanleg hebt.
 • Je bent creatief en sociaal ingesteld, je hebt een fitte levensstijl en je kan goed in groep functioneren.
 • Je behaalde goede resultaten in de eerste graad van het secundair onderwijs.

Lessentabel

VAKKEN (34U)

5DE JAAR

6DE JAAR

Basisvorming

- Levensbeschouwelijke vakken

2 u

2 u

- Lichamelijke opvoeding

2 u

2 u

- Nederlands

2 u

3 u

- Frans

2 u

1 u

- Engels

2 u

1 u

- Geschiedenis

1 u

1 u

- Aardrijkskunde

1 u

1 u

- Economie

0 u

1 u

- Wiskunde

3 u

3 u

- Natuurwetenschappen

1 u

2 u

- Exploratie

1 u

0 u

Sport

- Biologie (Fysiologie& anatomie)

2 u

2 u

- Sportbegeleiding (th LO + trainingsleer)

2 u

3 u

- Bewegingswetenschappen + STEM

3 u

2 u

- Gedragswetenschappen

2 u

2 u

- Sport (incl LO)

8 u

8 u

ONZE TROEVEN

 • Een eigentijdse richting die tegemoet komt aan de bewegingsnood van vele sportieve leerlingen.
 • Een sporttechnische opleiding waarin ook aandacht is voor bewegingsleer, sportbeoefening tijdens de vrije tijd, fair play, samenwerking en verantwoordelijkheid.
 • De theoretische vakken ondersteunen de praktijklessen.
 • Deze opleiding biedt je inzicht in de werking van het menselijk lichaam, gezondheids- en trainingsprincipes en een verantwoorde spelorganisatie.
 • Verhoogde slaagkansen in het hoger onderwijs.

JE TOEKOMST

Een sterk theoretisch-praktische opleiding biedt meerdere studiemogelijkheden in het hoger onderwijs, vooral voor de opleiding professionele bachelor.

Voorbeelden

 • Gezondheidszorg (Kinesitherapie, Verpleegkunde, Ergotherapie, Voedingsdeskundige, Biomedische laboratoriumwetenschapper…)
 • Pedagogische sector (Lichamelijke opvoeding, Leraar lager onderwijs, Leraar kleuteronderwijs, …)
 • Sociale sector (Maatschappelijk werker, Assistent psychologie, …)

Je bent goed opgeleid voor heel wat beroepen en overige functies.

Enkele voorbeelden:

 • Kinesitherapeut
 • Verpleegkundige
 • Ergotherapeut
 • Voedingsdeskundige
 • Leerkracht: kleuter-, lager- of secundair onderwijs
 • Maatschappelijk werker
 • Animator in de ouderenzorg
 • Begeleider sportactiviteiten
 • Overheidsambtenaar