Sportbegeleider / Animator in de evenementensector

7de jaar - Specialisatiejaar (CLW - DBSO) (DBSO)

IETS VOOR JOU?

Sportbegeleider (diplomajaar)

 • Je leert hoe je de trainer of lesgever van recreatieve sporters kan helpen.
 • Je volgt zijn/haar instructies nauwgezet op en je leert zowel zelfstandig als in team je taken correct uitvoeren. 
 • Sportmateriaal klaarzetten, controleren, onderhouden en zo nodig kleine herstellingen uitvoeren horen er bij.
 • Je leert zowel individuele sporters als sportteams vriendelijk ontvangen, het sportgebeuren voorbereiden en de klanten begeleiden. 
 • Natuurlijk beheers je zelf de technieken en vaardigheden van de sport waarin je begeleidt.

Animator in de evenementensector (diplomajaar)

 • Je rondde de opleiding sportbegeleider af en je wil je vaardigheden uitbreiden.
 • Je leert zelfstandig en in teamverband animatieactiviteiten zorgvuldig plannen en uitvoeren volgens gegeven instructies.
 • Je beperkt je niet tot 1 bepaald type animatie maar leert activiteiten organiseren die zowel sportief, ludiek, artistiek als avontuurlijk zijn.
 • Ontspanning, cultuur, eenvoudig amusement, binnen of buitenactiviteiten, vertellen, dansen... het schrikt je niet af.
 • Je leert voor aangepaste kledij en rekwisieten zorgen.
 • Je leert publiek ontvangen, begeleiden en opwarmen.
 • Beleefdheid, kunnen improviseren bij onvoorziene omstandigheden, vreemde talen gebruiken en bereid zijn om te gaan met zowel jongeren, volwassenen als ouderen zijn belangrijk.

Je combineert de opleiding sportbegeleider of animator in de evenementensector met voetbal of met een tewerkstelling.

  Tewerkstelling

  • Na screening kom je terecht in één van de trajecten arbeidsdeelname of aanloopcomponent.
  • Eén of meerdere personen verzorgen de trajectbegeleiding.
  • Het is altijd de bedoeling om jou op een aangepast tempo naar arbeidsdeelname te loodsen.
  • Vanaf 18 jaar kan je niet meer volledig steunen op anderen bij het zoeken naar werk. Er ligt meer verantwoordelijkheid bij jou.
  • Afhankelijk van overeenkomst voor de tewerkstelling:
   Overeenkomst alternerende opleiding = leervergoeding (variabel)
   Deeltijdse overeenkomst = loon

  Voetbal

  • Je ontwikkelt doorzettingsvermogen.
  • Je voetbalt op niveau.
  • Je traint in groep.
  • Een gezonde geest in een gezond lichaam is belangrijk voor jou.
  • De trainers zijn: o.a. Frank Machiels, Jochen Janssen, Dominiek Roosen, Guy Claes en Wouter Scheelen.
  • Het Provinciaal Domein Dommelhof te Pelt als uitvalsbasis voor trainingen.

  Lessentabel

  Vakken

  - Project Algemene Vakken

  6 u

  - Engels

  2 u

  - Beroepsgerichte Vorming

  7 u

  - Sportcomponent of werkcomponent (3 dagen/week)

  max. 23 u

  ONZE TROEVEN

  • Een combinatie van algemene vorming, Engels en beroepsgerichte vorming op school
  • Kwaliteitsvolle coaching en begeleiding
  • Een leertraject op maat
  • Goed uitgeruste infrastructuur
  • Lesgevers met ervaring uit het werkveld
  • Ruim netwerk

  JE TOEKOMST

  Je realiseert je droom en je kan van je hobby je beroep maken.

  Na de opleiding ‘sportbegeleider’ kan je in de sportsector werken. Sportclubs, sportverenigingen en sportdiensten zijn op zoek naar sportbegeleiders om de trainer of lesgever te ondersteunen.

  Na de opleiding 'animator in de evenementensector' kan je aan de slag als begeleider van diverse animatieactiviteiten en als host(ess).