Sport Plus

2de jaar (Theoretisch denken - A-stroom)

IETS VOOR JOU?

 • Je behaalde in het eerste jaar zeer goede resultaten voor alle vakken.
 • Je hebt interesse voor wetenschappen en je bent sportief.
 • Je sport graag en je kan dit combineren met een degelijke studie.

Lessentabel

Vakken

2 S+

Basisvorming

25 u

- Levensbeschouwing

2 u

- Geschiedenis

1 u

- Aardrijkskunde

1 u

- Mens & Samenleving

1 u

- Nederlands

4 u

- Frans

3 u

- Engels

2 u

- Wiskunde

4 u

- Natuurwetenschappen

2 u

- Techniek

2 u

- Informatica

1 u

- Lichamelijke Opvoeding

2 u

Differentiatie*

2 u

- Flex-uur

1 u

- Wiskunde

1 u

Keuzegedeelte

5 u

- Wetenschappen

3 u

- Sport

2 u

Totaal

32 u

*Differentiatie

Flex-uur:

 • Remediëren: Wiskunde, Nederlands en Frans
 • Leren leren
 • Excelleren: challenge projecten

 

ONZE TROEVEN

 • Een ervaren, gemotiveerd en gevarieerd leerkrachtenteam dat je tijdens je leerproces begeleidt.
 • Aandacht voor computationeel denken binnen wiskunde.
 • Een sterk theoretische algemene vorming als basis voor verdere studies in de tweede graad.
 • Uitdagende projecten tijdens het vak wetenschappen.
 • Een uitgebreide moderne sportinfrastructuur om je sportieve “ik” verder te ontwikkelen.

JE TOEKOMST

 • Alle studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit in de tweede graad van het secundair onderwijs behoren tot de mogelijkheden.