Sport

3de jaar, 4de jaar (Dubbele finaliteit)

IETS VOOR JOU?

 • Je wilt kennismaken met balsporten, urban sports, watersporten, sportspelen, slagsporten en ritmiek.
 • Je beschikt over een goede fysieke conditie en je bent gemotiveerd om extra inspanningen te leveren voor disciplines waarvoor je iets minder aanleg hebt.
 • Je bent creatief en sociaal ingesteld, je hebt een fitte levensstijl en je kan goed in groep functioneren.
 • Je wilt graag groepen mensen leren begeleiden.
 • Je behaalde goede resultaten in de eerste graad van het secundair onderwijs.

Lessentabel

VAKKEN (32U)

3DE JAAR

4DE JAAR

Basisvorming

- Levensbeschouwelijke vakken

2 u

2 u

- Nederlands

3 u

3 u

- Frans

2 u

2 u

- Engels

2 u

2 u

- Geschiedenis

1 u

1 u

- Aardrijkskunde

1 u

1 u

- Wiskunde

4 u

3 u

- Natuurwetenschappen

2 u

2 u

- Exploratie

0 u

1 u

- Informatica

1 u

1 u

Sport

- Biologie

1 u

1 u

- Bewegingswetenschappen + STEM

2 u

2 u

- Gedragswetenschappen

1 u

1 u

- Sport

10 u

10 u

   - Sport - LO

2 u

2 u

   - Sportspelen

1 u

1 u

   - Balsporten

2 u

2 u

   - Slagsporten

1 u

1 u

   - Watersporten

1 u

1 u

   - Urban sport

2 u

2 u

   - Ritmiek

1 u

1 u

ONZE TROEVEN

 • Een eigentijdse richting die tegemoet komt aan de bewegingsnood van vele sportieve leerlingen.
 • Een sporttechnische opleiding waarin ook aandacht is voor bewegingsleer, sportbeoefening tijdens de vrije tijd, fair play, samenwerking en verantwoordelijkheid.
 • De theoretische vakken ondersteunen de praktijklessen.
 • Deze opleiding biedt je inzicht in de werking van het menselijk lichaam, gezondheids- en trainingsprincipes en een verantwoorde spelorganisatie.
 • Verhoogde slaagkansen in het hoger onderwijs.

JE TOEKOMST

Binnen onze school kan je in de derde graad o.a. doorstromen naar:
Sportbegeleiding

Sport is een sterk theoretisch-praktische opleiding die meerdere studiemogelijkheden in het hoger onderwijs biedt, vooral voor de professionele bacheloropleidingen.

Voorbeelden

 • Gezondheidszorg (Kinesitherapie, Verpleegkunde, Ergotherapie, Voedingsdeskundige, Biomedische laboratoriumwetenschapper…)
 • Pedagogische sector (Lichamelijke opvoeding, Leraar lager onderwijs, Leraar kleuteronderwijs, …)
 • Sociale sector (Maatschappelijk werker, Assistent psychologie, …)