Renovatie Bouw

7de jaar - specialisatiejaar (BSO)

IETS VOOR JOU?

 • Je hebt de motivatie om je verder te specialiseren in het domein bouw.
 • Je bent afgestudeerd in het 6de jaar bso Ruwbouw en je behaalde er goede resultaten.
 • Je wilt meer leren over bouw-, afwerkings- en renovatietechnieken.
 • Je wilt als ploegbaas of werfleider in een bouwbedrijf werken.

Lessentabel

Vakken

7 RENO

Basisvorming

12 u

- Godsdienst/Zedenleer

2 u

- Lichamelijke Opvoeding

2 u

- Project Algemene Vakken

4 u

- Wiskunde

2 u

- Engels

2 u

Differentiatie

20 u

- Technische activiteiten

4 u

- Bouwkundig tekenen

2 u

- Stages (2 dagen/week)

14 u

Totaal

32 u

Onze troeven

 • Een ervaren leerkrachtenteam dat je tijdens de opleiding ondersteunt.
 • Met de bijhorende algemeen vormende vakken kan je een diploma secundair onderwijs behalen.
 • Stage van 2 dagen per week in innovatieve bouwondernemingen, gericht op renovatie en duurzaam wonen.
 • Een ruim en modern uitgerust vaklokaal waar je alle onderdelen van het bouwproces praktisch kan uitvoeren.

Je toekomst

Je bent goed opgeleid voor heel wat technische knelpuntberoepen binnen de bouw.

Enkele voorbeelden:

 • Gespecialiseerd vakman in de bouwsector
 • Zelfstandige in de bouw
 • Ploegbaas en werfleider in bouwondernemingen