Operator CNC-gestuurde Houtbewerkingsmachines Duaal

specialisatiejaar (BSO - duaal)

IETS VOOR JOU?

 • Je hebt de motivatie om je verder te specialiseren in het domein hout.
 • Je bent afgestudeerd in het 6de jaar bso Houtbewerking en je behaalde er goede resultaten.
 • Je bent arbeidsrijp en in staat om op een zelfstandige manier competenties aan te leren.
 • Je leert in de opleiding CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines je eigen werkzaamheden voor te bereiden.
 • Je leert de CNC-gestuurde houtbewerkingsmachine te programmeren, aan te sturen, in- en om te  stellen, te bedienen en op te volgen.
 • Je leert kwaliteitscontroles en basisonderhoud uit te voeren, maatregelen te nemen in geval van storingen en afwijkingen, en grondstoffen met CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines te bewerken tot (half)afgewerkte producten.

Lessentabel

Vakken

7 OCNCD

Basisvorming

12 u

- Godsdienst/Zedenleer

2 u

- Lichamelijke Opvoeding

2 u

- Project Algemene Vakken

4 u

- Wiskunde

2 u

- Engels

2 u

Differentiatie

26 u

- Werkplekleren (3 dagen/week)

24 u

- Industriële projecten

2 u

Totaal

38 u

ONZE TROEVEN

 • We maken de brug tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.
 • Je krijgt de kans om de stiel te leren op de werkvloer van een erkende werkleerplek waardoor je beter klaar bent voor de arbeidsmarkt.
 • Een ervaren en erkende mentor staat in voor de opleiding en begeleiding op de werkleerplek met ondersteuning van een trajectbegeleider van onze school voor een goed verloop van het leerproces.
 • Je krijgt een leervergoeding tijdens de opleiding in school en op de werkleerplek.
 • Door de langdurige opleiding van een volledig schooljaar kan je een project in een bedrijf van A tot Z doormaken en voltooien.
 • Je kan een diploma hoger secundair onderwijs behalen.