Bouwtechnieken - 2de graad

3de jaar, 4de jaar (Dubbele finaliteit)

IETS VOOR JOU?

 • Je interesse gaat uit naar een studie in de bouwtechnologie en alle facetten van duurzaam bouwen.
 • Je studeert regelmatig en wilt nauwkeurig en gestructureerd leren werken.
 • Je kan voldoende abstract denken om de praktische problemen in de bouwwereld aan te pakken.
 • Je beschikt over de nodige handvaardigheid om een opdracht tot een goed einde te brengen.

Lessentabel

Vakken (32u)

3de jaar

4de jaar

Basisvorming

- Levensbeschouwelijke vakken

2 u

2 u

- Lichamelijke opvoeding

2 u

2 u

- Nederlands

4 u

4 u

- Frans

2 u

2 u

- Engels

2 u

2 u

- Geschiedenis

1 u

1 u

- Aardrijkskunde

1 u

1 u

- Economie (Mens & Samenleving)

0 u

1 u

- Wiskunde

4 u

3 u

- Natuurwetenschappen

2 u

2 u

Bouw

- Bouwkundig Tekenen + STEM

3 u

3 u

- Bouwfysica

1 u

1 u

- Technologie Bouw

1 u

1 u

- Realisaties Bouw

7 u

7 u

ONZE TROEVEN

 • Een ervaren leerkrachtenteam dat je tijdens de opleiding in een eigentijdse infrastructuur ondersteunt.
 • Een sterk praktisch-theoretische vorming in het domein bouw.
 • Je leert zelfstandig problemen van bouwkundige en organisatorische aard oplossen.
 • Technische vakken en wiskunde ondersteunen het praktische gedeelte.
 • Een ruim en modern uitgerust vaklokaal waar je alle onderdelen van het bouwproces praktisch kan uitvoeren.

JE TOEKOMST

In de derde graad kan je binnen onze school o.a. doorstromen naar:
- Bouwtechnieken

De opleiding verhoogt je slaagkansen in het hoger onderwijs, voornamelijk in de richting professionele bachelor in de bouwkunde.

De praktisch-theoretische opleiding biedt een waaier aan jobs in bouwondernemingen. Je bent goed opgeleid voor knelpuntberoepen en andere functies en kan dus ook rechtstreeks naar de arbeidsmarkt doorstromen.

Enkele voorbeelden:

 • Medewerker in een technische dienst bouw
 • Ploegbaas
 • Werfleider
 • Leerkracht bouwkunde
 • Zelfstandige in de bouw