Bouwtechnieken

3de jaar, 4de jaar, 5de jaar, 6de jaar (TSO)

IETS VOOR JOU?

 • Je interesse gaat uit naar een studie in de bouwtechnologie en alle facetten van duurzaam bouwen.
 • Je studeert regelmatig en wilt nauwkeurig en gestructureerd leren werken.
 • Je kan voldoende abstract denken om de praktische problemen in de bouwwereld aan te pakken.
 • Je beschikt over de nodige handvaardigheid om een opdracht tot een goed einde te brengen.

Lessentabel

Vakken

3 BT

4 BT

5 BT

6 BT

Basisvorming

19 u

19 u

14 u

15 u

- Godsdienst/Zedenleer

2 u

2 u

2 u

2 u

- Aardrijkskunde

1 u

1 u

1 u

1 u

- Geschiedenis

1 u

1 u

1 u

1 u

- Nederlands

4 u

4 u

2 u

2 u

- Frans

2 u

2 u

2 u

2 u

- Engels

2 u

2 u

2 u

2 u

- Lichamelijke Opvoeding

2 u

2 u

2 u

2 u

- Natuurwetenschappen

2 u

2 u

/

/

- Wiskunde

3 u

3 u

2 u

3 u

Differentiatie

13 u

13 u

20 u

19 u

- Betonbouw

/

/

/

2 u

- Bouwplaatsorganisatie

/

/

/

1 u

- Constructie en Materialen

/

/

3 u

1 u

- Gereedschappen

/

/

1 u

/

- Bouwkundig Tekenen

3 u

3 u

4 u

3 u

- Realisaties Bouw

7 u

7 u

8 u

8 u

- Technologie

2 u

2 u

/

/

- Elektriciteit

1 u

/

/

/

- Mechanica

/

1 u

/

/

- Staalbouw

/

/

/

1 u

- Sterkteleer

/

/

2 u

1 u

- Topografie

/

/

/

1 u

- Wegen- en waterbouw

/

/

2 u

/

- Wetgeving

/

/

/

1 u

Totaal

32 u

32 u

34 u

34 u

ONZE TROEVEN

 • Een ervaren leerkrachtenteam dat je tijdens de opleiding in een eigentijdse infrastructuur ondersteunt.
 • Een sterk praktisch-theoretische vorming in het domein bouw.
 • Je leert zelfstandig problemen van bouwkundige en organisatorische aard oplossen.
 • Technische vakken en wiskunde ondersteunen het praktische gedeelte.
 • Een ruim en modern uitgerust vaklokaal waar je alle onderdelen van het bouwproces praktisch kan uitvoeren.

JE TOEKOMST

De opleiding verhoogt je slaagkansen in het hoger onderwijs, voornamelijk in de richting professionele bachelor in
de bouwkunde.

De praktisch-theoretische opleiding biedt een waaier aan jobs in bouwondernemingen. Je bent goed opgeleid voor
knelpuntberoepen en andere functies.

Enkele voorbeelden:

 • Medewerker in een technische dienst bouw
 • Ploegbaas
 • Werfleider
 • Leerkracht bouwkunde
 • Zelfstandige in de bouw