Bouw - Ruwbouw

3de jaar, 4de jaar, 5de jaar, 6de jaar (BSO)

IETS VOOR JOU?

 • Je vond de lessen bouw in 2 Techniek boeiend.
 • Je wilt graag een praktische opleiding Bouw volgen.
 • Je vindt het een uitdaging om in de bouwsector aan de slag te gaan.

Lessentabel

Vakken

3 B

4 B

5 RB

6 RB

Basisvorming

10 u

10 u

9 u

9 u

- Godsdienst/Zedenleer

2 u

2 u

2 u

2 u

- Lichamelijke Opvoeding

2 u

2 u

2 u

2 u

- Project Algemene Vakken

5 u

5 u

4 u

4 u

- Engels

1 u

1 u

1 u

1 u

Differentiatie

22 u

22 u

25 u

25 u

- Bouwkundig Tekenen

2 u

2 u

3 u

3 u

- Technologie

2 u

2 u

3 u

3 u

- Uivoeringsleer

/

/

2 u

2 u

- Realisaties Bouw

18 u

18 u

17 u

17 u

Totaal

32 u

32 u

34 u

34 u

Onze troeven

 • Een ervaren leerkrachtenteam dat je tijdens de opleiding in een eigentijdse leeromgeving ondersteunt.
 • Een sterk praktische vorming in de bouwnijverheid.
 • Een ruim en modern uitgerust vaklokaal waar je alle onderdelen van het bouwproces praktisch kan uitvoeren.
 • Een polyvalente opleiding in onder andere metselen, bekisten, vloeren, voegen, tegelen, klinkers leggen, isoleren, betonstorten…
 • Een stage van 3 weken in beide leerjaren van de derde graad bij plaatselijke bouwondernemingen.

Je toekomst

Je kan starten in het 7de jaar Renovatie Bouw om je verder te ontwikkelen.
Je bent goed voorbereid en opgeleid voor knelpuntberoepen.

Enkele voorbeelden:

 • Metselaar
 • Voeger
 • Betonstorter
 • IJzervlechter
 • Vloerder en tegelplaatser