Bouw - 2de graad

3de jaar, 4de jaar (BSO)

IETS VOOR JOU?

 • Je vond de lessen bouw in 2B boeiend.
 • Je wilt graag een praktische opleiding Bouw volgen.
 • Je vindt het een uitdaging om in de bouwsector aan de slag te gaan.

Lessentabel

VAKKEN (32U)

3DE JAAR

4DE JAAR

Basisvorming

- Levensbeschouwelijke vakken

2 u

2 u

- Lichamelijke opvoeding

2 u

2 u

- Engels

2 u

1 u

- PAV

6 u

7 u

Bouw

- Bouwkundig tekenen + STEM

1 u

1 u

- Technologie bouw

2 u

2 u

- Realisaties bouw

17 u

17 u

Onze troeven

 • Een ervaren leerkrachtenteam dat je tijdens de opleiding in een eigentijdse leeromgeving ondersteunt.
 • Een sterk praktische vorming in de bouwnijverheid.
 • Een ruim en modern uitgerust vaklokaal waar je alle onderdelen van het bouwproces praktisch kan uitvoeren.
 • Een polyvalente opleiding in onder andere metselen, bekisten, vloeren, voegen, tegelen, klinkers leggen, isoleren, betonstorten…
 • Een stage van 3 weken in beide leerjaren van de derde graad bij plaatselijke bouwondernemingen.

Je toekomst

Binnen de derde graad kan je in onze school o.a. doorstromen in de richting:
Ruwbouw

Je kan starten in het 7de jaar Renovatie Bouw om je verder te ontwikkelen.
Je bent goed voorbereid en opgeleid voor knelpuntberoepen.

Enkele voorbeelden:

 • Metselaar
 • Voeger
 • Betonstorter
 • IJzervlechter
 • Vloerder en tegelplaatser