Provil - Algemene informatie

Geachte ouders
Beste leerling

Op onze website geven we een overzicht van de studiemogelijkheden in Provil.

Voor meisjes en jongens die als 12-jarigen de grote stap zetten naar het secundair onderwijs, is er een algemeen vormende eerste graad. In het eerste leerjaar hoef je slechts zeer beperkt te kiezen om eventueel je talenten te ontdekken of te bevestigen in één van de verschillende opties. Ook in het tweede leerjaar is de keuze niet definitief. De logische voorkeuze die je maakt, is in functie van je talenten en mogelijkheden. Er zijn uiteenlopende opties die allemaal gericht zijn op een uitstel van een studiekeuze.

Meisjes en jongens maken als 14-jarigen een min of meer definitieve studiekeuze. Ofwel bevestig je jouw logische keuze van het tweede leerjaar ofwel kies je opnieuw uit één van de vele andere studierichtingen in aso, tso of bso. In Provil brengen wij deze richtingen in niveaus onder: van niveau 1, dat sterk theoretisch is, tot niveau 4, dat zeer praktisch is. Zo vind je studierichtingen terug in alle niveaus. Met deze indeling kunnen leerlingen vanuit een interesseveld inschuiven in het niveau dat het best past bij hun mogelijkheden. De interessegebieden in het derde leerjaar zijn ruim: sport, wetenschappen, mechanicaelektriciteit, ICT, bouw en hout. In het vijfde leerjaar komen daar nog auto, lassenconstructie en centrale verwarming bij.

Als provinciale school staan wij open voor iedereen. Wij willen leerlingen opvoeden tot volwassenen die respect kunnen opbrengen voor iedereen en die kunnen samenwerken met andersdenkenden in een pluralistische samenleving. Wij zien die samenleving als een maatschappij waarin mensen met verschillende overtuigingen, achtergronden en geaardheden positief met elkaar kunnen omgaan, zonder daarom hun identiteit te verliezen.

Wij streven naar een maximale ontplooiing van de persoonlijkheid en talenten van alle leerlingen, wij bereiden voor op levenslang en levensbreed leren en ook op een actief beroepsleven. Een dynamisch beleid voor gelijke kansen en actief burgerschap vormen hierbij de sleutelbegrippen. Onze leerlingen hebben inspraak in de leerlingenraad en ze krijgen structureel de mogelijkheid om deel uit te maken van de schoolraad.

Ludo Van Baelen - Campusdirecteur
Mark Vandeweyer - Pedagogisch directeur