Stijgend leerlingenaantal door toekomstgericht onderwijs op Provil

Voor de leerlingen in Provil zit de eerste schoolmaand er weer bijna op. Een maand waarin leerlingen en leerkrachten elkaar leerden kennen, er onthaaldagen werden georganiseerd, er een klasvormingsdag plaatsvond en de eerste laptops in het kader van de Digisprong werden uitgedeeld. Dat er daarbij heel wat nieuwe leerlingen over de campus liepen, kon niemand ontgaan.

Net zoals vorig schooljaar kende Provil immers weer een mooie groei in leerlingenaantal. In het eerste jaar werden er ongeveer 15 procent meer leerlingen ingeschreven tegenover vorig jaar. Ook in de overige jaren was er een significante instroom. “Het is fijn om te zien hoe we het vertrouwen krijgen van zoveel ouders en leerlingen. De inspanningen van ons schoolteam om innovatief en kwaliteitsvol onderwijs te bieden worden op deze manier beloond. Daarnaast zijn we een warme school met oog voor transparantie en communicatie, iets wat zich zeker ook vertaald in het feit dat we een groeiende school zijn,” aldus pedagogisch directeur Katelijne Simons. “Onze brede eerste graad biedt leerlingen de kans om hun interesses te verkennen en sterk uit te stromen naar de tweede graad, welke keuze ze daarna ook maken.”

STEM-richtingen zitten algemeen al enkele jaren in de lift. Zowel leerlingen die het liefst inzichten verwerven, toepassingen bedenken, als graag de handen uit de mouwen steken, kunnen hun gading vinden binnen STEM. Er wordt daardoor veel interesse getoond in de theoretische én de meer praktijkgerichte opleidingen binnen dit studiegebied. Het aantal meisjes dat deze keuze maakt, neemt eveneens gestaag toe. “Leerlingen kiezen voor STEM, omdat het toekomstgerichte richtingen zijn die inspelen op de noden op de arbeidsmarkt,” zegt Katelijne Simons. Om deze reden hebben de leerlingen die in het derde jaar Technologische Wetenschappen volgen sinds dit schooljaar bovendien de mogelijkheid om te kiezen voor verdieping bouwwetenschappen of informaticawetenschappen. “We komen hiermee tegemoet aan een nood die ons gesignaleerd werd vanuit onze leerlingenpopulatie en die naadloos aansluit bij het unieke karakter van onze school.” Naast de STEM-richtingen blijven ook de sportopleidingen het erg goed doen. De focus ligt daarbij niet enkel op het sportieve, maar afhankelijk van de richting ook op het sociale en wetenschappelijke aspect van bewegen.  

Expertise, participatie, welbevinden en een activerende leeromgeving maken deel uit van de visie op onderwijs van de school. Dat zich zoveel nieuwe leerlingen inschreven op Provil, bevestigt volgens de directie dat de koers die de school heeft uitgezet op de nodige waardering kan rekenen. “Deze groei vertelt ons dat we volop bezig zijn om het soort onderwijs te bieden dat de professionals van morgen klaarstoomt.”