Preteaching in de Lichamelijke Opvoeding

Het coronavirus legt vanaf 13 maart Vlaanderen plat. Vele sectoren gaan in een strenge lock-down, het onderwijs ontsnapt niet aan de verplichte “blijf in uw kot” oproep. Leerlingen blijven noodgedwongen thuis en zijn vanaf nu aangewezen op “preteaching”, het afstandsonderwijs dat leerkrachten noopt tot creatieve oplossingen om de (te herhalen) leerstof aan de man/vrouw te brengen. Maar hoe doe je dat voor een praktisch vak als hout, bouw, metaal, labo’s allerhande en…L.O.?

Het leerkrachtenteam L.O. van Provil kiest voor een tweesporenaanpak: de sportafdeling krijgt specifieke opdrachten voor gymnastiek, balsporten en atletiek, de “gewone” L.O.-leerlingen worden uitgedaagd met challenges en taken die beantwoorden aan de nieuwe eindtermen (1ste jaars).

1ste graad

EHBO-lessen worden via taken aangeboden. De leerlingen leren met behulp van video’s het belang van de eerste hulp bij verstuiking, verbranding, verslikking/verstikking en het gebruik van de AED bij een hartstilstand. De opgedane kennis wordt getoetst in weet- en doevraagjes (leg een enkelverband aan en stuur een foto door…), de resultaten worden bezorgd aan de leerkrachten L.O. in de uploadzone “EHBO_1graad_2020”. Een woordzoeker, het stellingenspel “juist/fout” doet een beroep op de kennis van sport en spel. De laatste weken staan in het teken van de “WC-rolchallenges”. De leerkrachten L.O. schotelen 7 behendigheden voor waarbij wcrollen de attributen vormen om te werken aan kracht, lenigheid en uithouding. Kunnen de leerlingen in een filmpje demonstreren dat zij dit beter kunnen?

Tweede en derde graad: de coronachallenge.

“Sport als wapen tegen corona”, dat is het uitgangspunt om deze leerlingen in beweging te houden. Met behulp van de strava-app proberen zij volgende opdracht uit te voeren: “vorm zo goed en zo groot mogelijk de letters P-R-O-V-I-L tijdens één wandel- of looptocht. Deel dit via een heatmap op het online platform STRAVA”. De leerlingen kregen een stappenplan om de app op te starten en een account aan te maken. De club Provil werd aangemaakt en vandaag telt de club al 97 deelnemers.

Om de leerlingen nog meer te prikkelen stelden de leerkrachten L.O. hen de vraag welk jaar het sportiefst uit de hoek zou komen. Van 4 tot 15 mei waren er punten te verdienen per gelopen of gefietste kilometer. Een eerste rangschikking was duidelijk: bij het wandelen/joggen was het vierde jaar de beste met 366 kilometers, het vijfde jaar waren de beste fietsers met 414 kilometers.

Voor de laatste fase in onze coronachallenge spitsten we ons toe op de klasprestatie. Van 18 tot 31 mei werd er duidelijk een tandje bijgestoken en volgende rangschikking was het resultaat: 4 BT waren de beste fietsers (495 kilometers), 4 IW strandde op 391 kilometers en de leerkrachten L.O. hadden 286 kilometers op de teller. De leerkrachten L.O. wonnen nipt het lopen/wandelen met 259 kilometers, 4 IW was opnieuw verdienstelijk tweede met 246 kilometers en 3 IW eindigde met 99 kilometers. Een speciale vermelding voor Joren Hus van 4BT die 332 kilometer fietsen voor zijn rekening nam en voor 4 IW die twee maal een tweede plaats veroverden!

Tot slot: voor L.O. loopt het afstandsonderwijs nog door, de leerlingen blijven actief met opdrachten, taken of eigen sportieve initiatieven. De strava-app heeft wellicht leerlingen overtuigd om meer en beter te bewegen en dit levenslang te blijven doen. De coronachallenge heeft ons ook geleerd dat sporten een sterk wapen is tegen aanvallen op onze vrijheid. Dat een uitdaging een mens kan motiveren om bergen te verzetten. Dat het samenhorigheidsgevoel wat samen sporten teweegbrengt echt en uniek is en het beste in de sportieve mens naar boven brengt…