π-dag

Op vrijdag 13 maart vierden we samen π-dag. Vele  leerlingen komen de wiskundige constante π, die staat voor de verhouding tussen de omtrek van een willekeurige cirkel en zijn diameter, tijdens hun loopbaan op meermaals tegen in verschillende vakken. π-dag wordt op 14 maart gevierd omdat in de Amerikaanse schrijfwijze voor data 14 maart geschreven wordt als 3/14 en de driecijferige benadering voor π gelijk aan 3,14 is. Omdat π-dag dit jaar op een zaterdag viel, vierden wij op Provil het al een dagje eerder.

Zowel leerlingen als andere leerkrachten werden door de wiskunde-leerkrachten uitgedaagd met diverse raadsels waarbij π centraal stond. De leerlingen van de tweede en derde graad IW, SPW, ICT en EM kregen via Smartschool enkele fiches voorgeschoteld. Als ze het raadsel konden oplossen, verkregen ze een paswoord voor de volgende fiche. In de laatste fiche konden ze dan een gecodeerde opdracht vinden: “Maak een selfie met een wiskundeleerkracht van Provil waar je zelf geen les van krijgt en zorg dat het π-teken ook duidelijk op de foto staat”. Resultaten van deze opdracht kan je zien op de foto’s. De winnaars van deze challenge konden een filmticket in de wacht slepen. Ook de leerkrachten namen het in groepjes van drie tegen elkaar op om 3 pittige raadsels op te lossen. Ook hier konden de winnaars rekenen op een mooie prijs. Een geslaagde π-dag 2020 dus voor onze leerlingen en leerkrachten.