De scholen in de stad Lommel werken, samen met het stadsbestuur, mee aan het project Route2School. Via dit project willen we een grondige analyse laten maken van de verkeersveiligheid op onze schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van onze leerlingen. Hiervoor roepen we in de eerste plaats uw hulp in! We willen niet alleen leerlingen, maar ook ouders, leerkrachten en politie betrekken.

Via Route2School krijgt u de mogelijkheid om mobiliteitsknelpunten op schoolroutes te melden. Vergeet zeker geen foto’s mee op te laden! Die zijn cruciaal om de juiste interpretatie en analyse van het knelpunt te maken. Ook kan u mee nadenken over oplossingen. We willen samen met u op zoek gaan naar goede oplossingen om de verkeersveiligheid van onze leerlingen te verbeteren.

Langs deze weg willen we dan ook een warme oproep doen om deel te nemen aan dit project. Uw inbreng is namelijk zeer belangrijk om mee de verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren! Voor het Route2School-project verzamelen we van 14 september 2020 tot en met 14 oktober 2020 zoveel mogelijk data. In een volgende stap volgt een grondige analyse van de verzamelde data die besproken wordt met de stad Lommel, politie en de scholen. De resultaten van het project zullen uiteindelijk publiek meegedeeld worden, zodat iedereen ziet welke stappen we ondernemen om de verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren. Uiteraard vraagt verwerking, analyse, opmaak actieplannen… de nodige doorlooptijd. Ook kan niet alles onmiddellijk aangepakt of opgelost worden. Bedankt ons de nodige tijd te geven om deze structurele methodiek uit te rollen!

Meer info over het project: www.route2school.be

Tot 14 oktober kunnen we onveilige verkeerssituaties in de omgeving van PROVIL (en elke andere school in Lommel) mee in kaart brengen!

 Telkens opnieuw geparkeerde wagens op het voetpad langs je wandelroute naar school? Geen zebrapad op een plek waar je kinderen de straat moeten oversteken omdat het voetpad plots ophoudt? Laat het weten via de website of de app van Route2School! Het filmpje hieronder toont hoe je je kan registreren om mee gegevens te verzamelen. Je kan zelfs meteen ook een oplossing voorstellen voor het aangebrachte probleem 🙂

Hoe deelnemen?

Een duidelijk stappenplan vindt u op de website via Home > Hoe werkt R2S?

Klik bovenaan op de website op de knop Registreren. (of scan de QR-code)

Na de éénmalige registratie logt u in en kan u starten.

Geef knelpunten op de schoolroute door.

Vergeet zeker geen foto’s mee te sturen bij uw melding(en), dit is zeer belangrijk!!!

We danken u alvast voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Directie Provil