Afstandsonderwijs

Beste ouders en leerlingen

Met ingang van morgen dinsdag 26 januari gaan alle klassen over op voltijds afstandsonderwijs tot en met vrijdag 29 januari. Dit doen we omdat we door het aantal leerkrachten en leerlingen dat momenteel in quarantaine verblijft geen kwaliteitsvol onderwijs op de campus kunnen garanderen en omdat we geen klassen willen mixen in de studiezaal. Voor 7BSO zullen de stages wel doorgaan deze week.

Via de digitale agenda op Smartschool zullen de leerlingen vernemen wat er van hen verwacht wordt tijdens het afstandsonderwijs en in welke vorm de lessen zullen doorgaan. Het is dus van belang dat ze die goed raadplegen.

Op 1 februari schakelen we terug over naar de huidige regeling met voltijds onderwijs op school voor de leerlingen van de eerste graad en het gedeeltelijke afstandsonderwijs voor de tweede en de derde graad. Dit uiteraard onder voorbehoud van verdere beslissingen door de overheid in verband met de scholen.We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend
Ludo Van Baelen
Directeur Campus Provil