Actie in het kader van drugsbeleid

Omdat we in Provil zorg dragen voor de gezondheid van onze leerlingen en het personeel, maakt een drugsbeleid integraal deel uit van het gezondheidsbeleid van de school. We zijn er ons van bewust dat legale en illegale drugs deel uitmaken van de leefwereld van de jongere en van de samenleving.

Gemiddeld komt meer dan de helft van alle leerlingen wel eens op een plaats waar drugs worden gebruikt. Hoewel dit niet noodzakelijk gekoppeld is aan eigen gebruik, houdt de gemakkelijke toegang tot deze middelen een gevaar in voor jongeren in volle groei en ontwikkeling. Als school willen we een bijdrage leveren om jongeren op een verantwoorde manier te leren omgaan met de aanwezigheid van alcohol en andere drugs in hun omgeving.

In dit kader vond vandaag in Provil in samenwerking met de politie een actie plaats met twee drugshonden. Zij brachten een bezoek aan een twintigtal willekeurig uitgekozen klassen voor een controle van de leerlingen op drugsbezit. Deze actie werd uiteraard op voorhand besproken met de ouderraad van Provil en door hen goedgekeurd. Het wettelijk kader is terug te vinden in ons schoolreglement. Wie vragen heeft, mag de school steeds contacteren.