Studieaanbod duaal leren

Algemene informatie

 

Leren in een reële werkomgeving, de echte praktijk iets voor jou?

Tijdens deze opleiding leer je op de werkvloer bij een werkgever en onder begeleiding van een mentor. Het is op deze echte werkvloer dat je specifieke competenties verwerft. De mentor helpt je specialiseren en ondersteunt je altijd. Daarnaast word je ook begeleid door een trajectbegeleider van onze school. De trajectbegeleider is jouw persoonlijke coach en ondersteunt je altijd tijdens jouw leerproces, zowel op de werkvloer als op school.

 

Wat dan nog leren op school?

In de duale opleiding combineer je leren op de werkvloer met leren op school. Twee dagen per week kom je naar school voor een verdieping van je algemene vorming en een aanvullende praktijkopleiding. Je krijgt lessen van vakleerkrachten, een leerkracht algemene vorming en de trajectbegeleider. Tijdens de praktijklessen op school werk je aan competenties die op de werkvloer niet aangeboden worden. Op school maken we ook extra tijd om problemen of moeilijkheden die zich op de werkvloer voordoen te bespreken. Samen zoeken we naar oplossingen.

 

Leervergoeding

Je sluit een arbeidsovereenkomst af met een werkgever en een overeenkomst met de school. In een ‘overeenkomst alternerende opleiding’ krijg je een leervergoeding en bouw je in beperkte mate socialezekerheidsrechten op. Je ontvangt maximaal 560,90 euro per maand. Je ouders hebben nog recht op kinderbijslag. Je leert minimaal 22 uur per week op de werkvloer.

 

Wat na duaal leren?

Je behaalt na het 7e jaar duaal leren een diploma secundair onderwijs. Daarna kan je alle kanten uit, al naargelang je motivatie, interesses en ambities. Zo kan je misschien in het bedrijf waar je je traject doorlopen hebt, blijven werken of je kan gaan werken in een ander bedrijf. Verder studeren blijft ook een optie.

Ontdek het studieaanbod duaal leren