Moderne Talen - Wetenschappen

2de jaar (Theoretisch denken - A-stroom)

IETS VOOR JOU?

  • Je behaalde in het eerste jaar zeer goede resultaten voor alle vakken.
  • Je hebt interesse voor wetenschappen en economie.
  • Je studeert graag en regelmatig.

Lessentabel

Vakken

2 MTW

Basisvorming

25 u

- Levensbeschouwing

2 u

- Geschiedenis

1 u

- Aardrijkskunde

1 u

- Mens & Samenleving

1 u

- Nederlands

4 u

- Frans

3 u

- Engels

2 u

- Wiskunde

4 u

- Natuurwetenschappen

2 u

- Techniek

2 u

- Informatica

1 u

- Lichamelijke Opvoeding

2 u

Differentiatie*

2 u

- Flex-uur

1 u

- Wiskunde

1 u

Keuzegedeelte

5 u

- Moderne talen

2 u

- Wetenschappen

3 u

Totaal

32 u

*Differentiatie

Flex-uur:

  • Remediëren: Wiskunde, Nederlands en Frans
  • Leren leren
  • Excelleren: challenge projecten

 

ONZE TROEVEN

  • Een ervaren, gemotiveerd en gevarieerd leerkrachtenteam dat je tijdens je leerproces begeleidt.
  • Aandacht voor computationeel denken binnen wiskunde.
  • Een sterk theoretische algemene vorming als basis voor verdere studies in de tweede graad.
  • Uitdagende projecten tijdens het vak wetenschappelijk werk en een goede initiatie in de sociale economie.
  • Expressief uitleven tijdens de taalvakken.

JE TOEKOMST

  • Alle studierichtingen in de tweede graad secundair onderwijs, behalve Latijn.
  • Deze studiekeuze is een goede voorbereiding op economische, wiskundige en wetenschappelijke richtingen zoals Sportwetenschappen en Technologische Wetenschappen (IW).