Moderne Talen - Wetenschappen

2de jaar (Theoretisch denken - A-stroom (MAX))

IETS VOOR JOU?

 • Je behaalde in het eerste jaar zeer goede resultaten voor alle vakken.
 • Je hebt interesse voor wetenschappen en economie.
 • Je studeert graag en regelmatig.

LESSENTABEL

+ KEUZEGEDEELTE - 5U

1u Frans
1u Engels
3u wetenschappen

 

*Differentiatie

Flex-uur:

 • Remediëren: Wiskunde, Nederlands en Frans
 • Leren leren
 • Excelleren: challenge projecten

 

ONZE TROEVEN

 • Een ervaren, gemotiveerd en gevarieerd leerkrachtenteam dat je tijdens je leerproces begeleidt.
 • Aandacht voor computationeel denken binnen wiskunde.
 • Een sterk theoretische algemene vorming als basis voor verdere studies in de tweede graad.
 • Uitdagende projecten tijdens het vak wetenschappelijk werk en een goede initiatie in de sociale economie.
 • Expressief uitleven tijdens de taalvakken.

JE TOEKOMST

 • Alle studierichtingen in de tweede graad secundair onderwijs, behalve Latijn.
 • Deze studiekeuze is een goede voorbereiding op economische, wiskundige en wetenschappelijke richtingen zoals Sportwetenschappen en Technologische Wetenschappen (IW).