A new era: preteaching

Net zoals andere scholen in heel Vlaanderen is ook Provil op maandag 20 april gestart met preteaching, het geven van nieuwe leerstof op afstand. Na een grondige voorbereiding tijdens de paasvakantie zijn leerlingen en leerkrachten vol enthousiasme van start gegaan.

De leerlingen werken met een planningsrooster dat zo is opgesteld dat ze tijdens voormiddagen lessen volgen en ’s namiddags de kans krijgen om feedback te vragen. Leerkrachten blijven dan online beschikbaar om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Onze leerkrachten gebruiken de meest uiteenlopende methodes om leerlingen te bereiken: Live-sessies, chatsessies, tijdens de paasvakantie opgenomen filmpjes van hoe het er in werkplaats aan toe gaat, het rondbrengen van boeken, telefoongesprekken om leerstof te verduidelijken… Het is mooi om te zien hoe flexibel er in tijden als deze gewerkt wordt.

Natuurlijk is het ook belangrijk dat dit alles geëvalueerd wordt. Daarom bellen leerkrachten leerlingen op om te polsen naar hun welzijn: hebben ze toegang tot een pc, kunnen ze lessen volgen via Smartschool Live, is de hoeveelheid aangeboden leerstof voldoende, enzovoort. Op deze manier kan kort op de bal gespeeld worden en worden leerlingen die moeite hebben om zich te focussen toch zo veel mogelijk aangehaald.

Ongetwijfeld blijven enkele vernieuwingen die nu gebruikt worden ook voortbestaan wanneer terug op een ‘normale’ manier naar school gegaan kan worden. Sommige dingen blijken zo ook hun voordelen te hebben…